• O nás

  O nás

Partnerská Svářečská škola

Dodávka kvalitních součástí vodních elektráren je pro ČKD Blansko závazkem, který je zajišťován kvalifikovanými zaměstnanci. Kromě spolupráce s oborovými vysokými a středními školami přispíváme k výchově a tréninku nových odborníků prostřednictvím partnerské Svářečské školy.

Svářečská škola
 • Hlavní výhody:
 • Dostatek kvalitní pracovní síly
 • Více než 100 absolventů ročně
 • Spolupráce s úřadem práce
 • Vyučované metody:
 • Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
 • Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
 • Plamenové svařování
 • Odporové svařování

Kontakt