• Naše realizace

    Naše realizace

Nové velké vodní elektrárny

S prověřenými partnery přinášíme energetické řešení 3. tisíciletí na principu water-to-wire. S minimálními emisemi a 100% využitím přírodních obnovitelných zdrojů. S více jak 21 000 MW instalovaného výkonu se řadíme k největším světovým dodavatelům vodních elektráren.

Fangut

Středomořská mise

  • Dodávka kompletních hydromechanických částí pro soubor třech vodních elektráren v Albánii s celkovým instalovaným výkonem přes 100 MW.
  • Největší elektrárna na kaskádě VE Fangut s maximálním výkonem 2x37,3 MW disponuje možností synchronního kompenzačního provozu.
  • Součástí dodávky byly i vodní uzávěry před turbínami i na vtoku. Nevětší z nich, bezpečností klapkový uzávěr na vtoku má paramenty DN – 4 500 mm, PN – 12 bar.
Běloporožskaja

Identická dvojčata

  • Nově budované elektrárny osazené soustrojím Kaplan. Každá z elektráren zahrnuje 2 soustrojí. Kromě výroby klíčových součástí elektráren zajišťuje ČKD Blansko také supervizi montáže.
  • Průměr oběžného kola je 3 600 mm, spád 13,5 m s výkonem 49,6 MW.